Bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng hóa

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng hóa.

Là trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển giữa Chủ xe và chủ hàng.

Category:
Call Now Buttonhotline